Hyra ut

Andrahandsupplåtelse


Du behöver ha styrelsens godkännande för att få hyra ut din lägenhet i andra hand. Ansök skriftligen i god tid. Beslut om andrahandsupplåtelse fattas av styrelsen på styrelsemöte som hålls 1 gång per månad. I ansökan ska du ange dina skäl för uthyrningen, vem du ska hyra ut till samt under vilken tidsperiod uthyrningen ska gälla. Du behöver också bifoga handligar som styrker dina skäl. Om du hyr ut din lägenhet i andra hand för att arbeta eller studera utomlands ska ansökan kompletteras med en fullmakt.

Observera att andrahandshyresgästen inte har rätt att sätta upp sitt namn på dörren utan bostadsrätts-havaren har kvar sitt namn på lägenhetsdörren och på porttablån under andrahandsuthyrningen. Andrahandshyresgästen får använda sig av en c/o-adress i bostadsrättshavarens namn.

Observera också att låna ut lägenheten, ”semesterbyta” (även om det rör sig om kortare period) också räknas som andrahandsupplåtelse. Det är inte tillåtet överhuvudtaget att hyra ut via Airbnb eller liknande.

Du kan hyra ut din bostad i högst 12 månader, efter det kan du i vissa fall ansöka om förlängning. Om du hyr ut utan tillstånd kan det leda till att din rätt till lägenheten förverkas.

Med stöd av stadgarna tar föreningen ut en avgift vid andrahandsuthyrning, som per år uppgår till 10% av gällande prisbasbelopp så länge lägenheten är uthyrd. Om lägenheten är uthyrd under en del av året, beräknas avgiften för det antal kalendermånader som den är uthyrd. 

BRF Ekonomen administrerar avgiften för föreningens räkning och den aviseras bostadsrättshavaren tillsammans med månadsavgiften.

Det är även BRF Ekonomen som hanterar ansökningarna deras kontaktuppgifter finns här.

För fullständiga regler se nedan.