Styrelsen

Bo Thulin
Ordförande

Charlotte Ekdahl
Vice Ordförande

Nazli Shiralipour
Sekreterare

Jasmine Choudrey

Helena Nässén
Verksamhetsanvarig

Thomas Bergagård
Fastighetsansvarig

Nicklas Andersson
IT / Säkerhetsansvarig
&
Kassör / Ekonomiansvarig

Irianna Tamvaki
Suppleant

Bo Nygren
Suppleant

Valberedning

Om du är intresserad av att sitta i styrelsen eller arbeta med valberedning. Kontakta gärna oss på valberedning@kallhällsparken.se

Nicklas Andersson

Emma Nordborg