Bopärm

Information om ditt boende

Ursprungligen så fanns det en pärm i varje lägenhet men eftersom den kan ha försvunnit eller gått sönder finns här digitala versioner. Materialet här är i den form som var när den trycktes i samband med att husen byggdes därför så kan viss information vara utdaterad. Det finns dock fortfarande mycket bra information tex hur materialen i lägenheten ska skötas samt manualer till vitvaror. Informationen är sorterad efter hus och lägenhet (husnumret är den första siffran som står på utsidan av din ytterdörr).