Försäkring

Bostadsrättstillägg

Som ett komplement till fastighetsförsäkringen har föreningen tecknat ett bostadsrättstillägg för samtliga medlemmar.