Försäkring

Bostadsrättstillägg

Som ett komplement till fastighetsförsäkringen har föreningen tecknat ett bostadsrättstillägg för samtliga medlemmar. I dagsläget har föreningen Brandkontoret som försäkringsbolag.