BRF Kallhällsparken

Anmäl dig till nyhetsbrev

För att få nyhetsbrev så måste man ha lagt in sin mailadress hos Brf-Ekonomen.


Om du vill få viss information men inte har möjlighet att lägga in din adress hos Brf Ekonomen
så kan du gå in här och registrera dig för nyhetsbrev.

Nyheter

Här nedan finns en logg av information som vi också skickat ut via mail.

Ny styrelse i BRF Kallhällsparken


På det senaste styrelsemötet som ägde rum den 7/6 valdes en ny styrelse till BRF Kallhällsparken.

Den nya styrelsen utgörs av:

Ordförande: Nicklas Andersson

Vice Ordförande: Charlotte Ekdahl

Ekonomiansvarig: Rawa Nouri

Sekreterare: Emma Nordborg

Fastighetsansvarig: Thomas Bergagård

Verksamhetsansvarig: Irianna Tamvaki

Informationsansvarig: Peter Helin

Vi ser fram emot styrelsearbetet under det kommande året och ska göra vårt bästa för att fortsätta att förbättra vår gemensamma boendemiljö.

Kom ihåg att du alltid kan kontakta oss i styrelsen om du har tankar, önskemål eller förslag. Det lättaste sättet att nå oss alla är via e-post: styrelsen@kallhällsparken.se


---


At the last board meeting which took place on 7/6, a new board was elected for BRF Kallhällsparken.

The new board consists of:

Chairman: Nicklas Andersson

Vice Chairman: Charlotte Ekdahl

Finance manager: Rawa Nouri

Secretary: Emma Nordborg

Property manager: Thomas Bergagård

Operations manager: Irianna Tamvaki

Information manager: Peter Helin

We look forward to the board work in the coming year and will do our best to continue to improve our common living environment.

Remember that you can always contact the board if you have thoughts, requests, or suggestions. The easiest way to reach us all is via e-mail: styrelsen@kallhällsparken.se


Protokoll årsstämma 2022

Nu har vi haft vår årsstämma om ni som inte var där vill veta vad som beslutades så kommer protokollet här.


Grannsamverkan mot Brott 2022-01-26

Jag har nyligen bildat en grupp för Grannsamverkan för våran BRF. För mer information är det i första hand https://samverkanmotbrott.se/ som jag rekommenderar, om din fråga inte blir besvarad där så får du gärna kontakta mig direkt på nicklas.andersson@kallhallsparken.nu .

Skyltar är på gång, tanken är också att mer information ska komma upp i trapphus och på hemsidan. Om du vill engagera dig lite mer får du också gärna kontakta mig så kan vi sätta upp en arbetsgrupp.

Valberedning 2022-01-19

Hej alla grannar och medlemmar i Brf Kallhällsparken!

Då det är flera som avser lämna styrelsen behöver vi tillsätta nya ledamöter.

Är du intresserad av att vara med och påverka och bygga vår förening?

Målet är att arbeta med den löpande verksamheten, skapa trivsel, trygghet och vi-känsla.

Styrelsen arbetar med frågor som till exempel;

· Vägens skötsel och hållbarhet.

· Sophusens utrustning.

· Fastighetens grönområden och fasad/tak växter.

· Andrahandsuthyrning.

· Översyn av leverantörsavtal.

Om du är intresserad av att sitta i styrelsen kontakta oss på valberedning@kallhallsparken.nu

Skicka gärna med lite information om vem du är och varför du vill vara med.

Senast 2022-02-13 behöver vi få in din intresseanmälan.

Information om vår förening finns på vår hemsida www.kallhällsparken.se (eller kallhallsparken.nu). Uppdatera också din mail-adress hos Brf Ekonomen för att kunna få information via mail.

Gå gärna med i vår grupp på Facebook ”Vi som bor i Kallhällsparken”

där kan vi grannar nå varandra för enklare frågor.

Vänlig hälsning

Valberedningen

// Emma Nordborg & Nicklas Andersson


Parkeringstillstånd 2022-01-16

Ni som har en parkeringsplats kommer få nya tillstånd (lappen till framrutan) i brevlådan under nästa vecka.


Passar på att påminna om att tillståndet är en värdehandlig och att föreningen tar ut en avgift om 250kr om man blivit av med sitt tillstånd. Om du valt att säga upp din parkering ska tillståndet åter till föreningen (kontakta styrelsen för instruktioner).


Hälsningar

Styrelsen

Hämtning av julgranar 2022-01-11

Vi har bokat upphämtning av julgranar till föreningen för att alla ska slippa att åka till återvinningscentralen själva.

Vänligen se till att granarna är placerade på andra sidan vägen vid lilla sophuset (se karta), senast torsdag den 20 januari senast kl 07.00 dock tidigast den 18e (fastfrusna granar kommer inte att hämtas).

Granar som slängs i soprumen eller på annan plats kommer inte att hämtas. Evetuell extra upphämtning debiteras dig som medlem.

God Fortsättning

Styrelsen


Vattentemperatur, sista chansen att anmäla fel! 2021-12-22

Alla som uppfattar att vattentemperaturen inte är okej måste rapportera det igen. Det har gjorts ett antal åtgärder, vi måste veta om dom gett resultat. Det här är sista chansen att rapportera fel annars kommer ärendet att stängas.

Ärenden rapporteras till eftermarknad@nordr.com rapportera även till styrelsen@kallhallsparken.nu så att styrelsen kan följa upp hur många som fortfarande har problem.


Valberedning 2021-12-21

Är du intresserad av att vara med och bygga vår förening? Vill du vara med och hitta nya medlemar till vår styrelse eller vill du kanske sitta i styrelsen?

Kontakta valberedning@kallhallsparken.nu

Skicka gärna med lite information om vem du är och varför du vill vara med.


Nyhetsbrev 2021-09-06

Hej alla medlemmar,

Valberedning!

Vi behöver tillsätta en valberedning som ska föreslå en styrelse till nästa årsstämma. Om du är intresserad av att sitta i valberedningen, hör av dig! (Genom att svara på det här mailet tex.)

Om du vill läsa lite mer om vad det innebär så titta gärna här https://www.bostadsratterna.se/allt-om-bostadsratt/faktablad/valberedning .

Parkering

Jag vill också passa på att påminna om att "parkeringslappen" är en värdehandling. Vid förlust så kommer det framöver kosta 250kr att få en ny lapp.

Nyhetsbrev 2021-08-25

Information till alla i BRF Kallhällsparken, såväl medlemmar som andrahandshyresgäster

· Information om styrelsens sammansättning och kontaktuppgifter finns på föreningens hemsida: https://www.kallhällsparken.se

· Stadgar finns på förenings hemsida under ”Medlemsinformation”, rubriken ”Stadgar”.

· Trivsel och ordningsregler finns på föreningens hemsida under ”Medlemsinformation”, rubriken ” Trivsel och ordningsregler”.

· Information om din lägenhet, den så kallade ”Bo-pärmen”, finns på föreningens hemsida under ”Medlemsinformation”, rubriken ”Bo-pärmen”.

· Försäkringsbolag och tillägg för bostadsrättsförsäkring, information finns på föreningens hemsida under ”Medlemsinformation”, rubriken ”Försäkringar”.

· Felanmälan görs till eftermarknad@nordr.se

För anmälan av akuta skador, se informationstavla i entrén.

· Föreningens ekonomiska förvaltare heter Brf Ekonomen, länk och inloggningsuppgifter finns på föreningens hemsida under rubriken ”Kontakt”.

· Du som hyr ut i andra hand, be din hyresgäst anmäla sin mailadress till styrelsens hemsida. Skicka till adressen som finns på hemsidan under rubriken ”Kontakt”.

· Ansökan om parkeringsplats, som endast kan sökas och gäller endast för medlemmar i föreningen, handläggs av Brf Ekonomen. Tänk på att parkeringstillståndet är en värdehandling, förvara den på ett säkert sätt i bilens framruta.

· Önskemål om att odla i förenings egna odlingslådor, skickas till: odlargruppen odla.kallhallsparken@gmail.com

· Önskemål om att få glasa in balkong/altan. Blankett finns på föreningens hemsida, för godkännande av styrelsen, under ”Medlemsinformation”, rubriken ”Sidoavtal, inglasning”.

· Handlingar till styrelsen kan läggas i särskild brevlåda som finns i port 9.


Styrelsen arbetar intensivt med frågor som behandlar:

· Målet är att skapa trivsel, trygghet och vi-känsla.

· Vägens skötsel och hållbarhet.

· Sophusens utrustning, tömningskalender och möjligheter till bättre ordning och bättre hygien.

· Fastighetens grönområden och fasad/tak växter.

· Andrahandsuthyrning.

· Möjlighet att installera laddstolpar.

· Inventera cykelställen.

· Översyn av leverantörsavtal.

· Varmvattentemperatur och tryck.


För att få möjlighet att nå våra mål, måste alla som bor i vår förening hjälpas åt. Exempel på detta är:

· Att inte hyra ut bostaden utan beviljat tillstånd.

· Köra varsamt på vägen.

· Slänga sopor, väl förpackade i rätt sortringskärl. Sophusen har sorteringskärl, för hushållssopor, matavfall och dessutom för:

batterier, glödlampor, el-avfall samt grovsopor

Vika ihop alla kartonger, så att allt får plats till nästa tömning.

För den som disponerar bil, finns goda möjligheter inom kommunen, att återvinna alla sorters skrymmande grovsopor, kemikalier, hushållsmaskiner, möbler m.m. t.ex. vid Görvelns återvinningsstation i Jakobsberg.

Se Sörabs hemsida https://www.sorab.se/hushall/vara-anlaggningar/gorvaln-avc-jarfalla/

· Ta med sopor från föreningens gemensamma uteplatser.

· På vår grillplats får endast grillkol och briketter användas enligt Attunda brandkåren.

Attunda brandkår vill förtydliga att den som eldar är ansvarig för att se till att det är släckt när man lämnar och att kolla om ev. eldningsförbud gäller. (https://www.jarfalla.se/.och https://www.brandkaren-attunda.se/privatperson/)

· Respektera rökförbud, släng inte fimpar, visa hänsyn till dina grannar. Förvara inte barnvagnar, cyklar och dörrmattor i trapp-huset, inte brandfarligt material på balkongen

· Ta hand om din post/reklamblad.

· Skada inte föreningens egendom, skador i hissen är mycket kostsamma att åtgärda, kan drabba oss alla på vår årliga avgift

· Häng inte blomkrukor på utsidan av balkongen.

Se till att vatten och skräp inte kan falla ner till dina grannar.

· Tänk på att just din belysning på balkongen kan störa dina grannar.

· Cykelställen är fulla, många cyklar är inte funktionsdugliga, märk din cykel med lägenhetsnummer och gärna namn, så att vi kan hjälpas åt med en inventering. Mer information kommer att komma när det är dags.

· Inventera även alla förråd där barnvagnar, barncyklar, vinterleksaker och annat som rullar förvaras, märk eller återvinn sådant som inte används.

· Varje hus har ett portombud, se information i din entré, portombuden hjälper gärna till för att bidra till gemensam trivsel.