BRF Kallhällsparken

Anmäl dig till nyhetsbrev

För att få nyhetsbrev så måste man ha lagt in sin mailadress hos Brf-Ekonomen. 


Om du vill få viss information men inte har möjlighet att lägga in din adress hos Brf Ekonomen kontakta styrelsen.

Nyheter

Här nedan finns en logg av information som vi också skickat ut via mail.

Nyhetsbrev 2024-07-09

Till boende i Brf Kallhällsparken

(english below)

Vanligtvis kommer nyhetsbreven ut via mail samt läggs upp på hemsidan och anslås i portarna. Denna gång delar vi ut det i samtliga brevlådor och påminner om att hålla er kontaktinformation uppdaterad hos Brf Ekonomen, vår ekonomiska förvaltare.

OVK: 

Vi har fått resultatet från den OVK som genomfördes i april. Den blev inte godkänd vilket innebär att vi under hösten kommer behöva genomföra en rensning av ventilationen i höst. Det är av största vikt att alla lägenheter görs tillgängliga då. Om en boende ej lämnar tillträde riskerar man att få stå för kostnaden för ytterligare rengöring. Avisering om datum för OVK kommer senare. För att ventilationen ska fungera följer några punkter som varje bostadsrättshavare ska genomföra med jämna mellanrum:

För att undvika vattenskador i lägenheten

För att undvika eventuella vattenskador är det viktigt att rengöra kyl och frys. Dessa rengörs invändigt med ett milt diskmedel och mjuk trasa. Se så avrinningen på insidan av kylen är rent och inte tilltäppt av smuts. Rengör en gång per år även baksidan av skåpet och runt kompressorn, detta förlänger livslängden på skåpet.

En rekommendation som vi har till medlemmarna är att teckna utökad bostadsrättsförsäkring och ev drulle om så önskas. Detta för att föreningens utökade bostadsrättsförsäkring inte alltid skyddar en enskild skada som uppstår i bostaden.

Bopärmen

Ursprungligen så fanns det en pärm i varje lägenhet men eftersom den kan ha försvunnit eller gått sönder finns den på föreningens hemsida att läsa. Där står om hur man bäst tar hand om sitt boende.


Andrahandsuthyrningar

Styrelsen genomför ett arbete för att få bukt med olovliga andrahandsuthyrningar i föreningen. Mer information om regler kring andrahandsuthyrning finns på hemsidan. 

Tips för sommaren

Under sommaren är det många som vill njuta av vår gemensamma grillplats. Vi vill påminna om att inte flytta på grillen. Efter att man varit där tar man självklart med sig skräp, matrester, cigarettfimpar och annat därifrån. 

Föreningens hemsida

Vi har en webbsida där du hittar information, svar på vanliga frågor, föreningens stadgar m.m: https://www.kallhällsparken.se/
Vi kommunicerar via mail, anslagstavlor i portarna samt, vid behov, med utskick i pappersform. 


Kontakt med styrelsen
Om du har frågor om styrelsens arbete, ett förslag på en förbättring, en fråga, eller helt enkelt behöver komma i kontakt med oss i styrelsen så gör du det lättast via e-post: [email protected].

Med vänliga hälsningar, 

Styrelsen i BRF Kallhällsparken 1                                                                                                                                                                   

          To residents in Brf Kallhällsparken

Newsletters are usually sent out through email, uploaded to our website and allocated to the house entries. This occasion we’ll share this newsletter through physical letters in each resident's mailbox, and we want to remind you to keep your personal contact information up to date with our financial manager, Brf Ekonomen.

OVK: 

The results are back from the OVK-inspection (obligatory ventilation control) done in april. The inspection results were not approved, which means this fall we are required to have all ventilations cleaned. It is with utmost importance that all apartments are made available for this. If residents do not leave access to their apartments they’ll risk being charged for additional cleaning of the ventilations. Given date for a new OVK will be informed later on. For the ventilations to work properly it is required that every resident periodically follow these steps: 

To prevent water damage:

To prevent running the risk of water damage in your apartments, it is important to maintain and clean your fridge and freezer regularly. Do this using a mild detergent and a soft rag. Make sure the runoff on the inside of the fridge is cleaned and not clogged. Also clean the backside of the fridge once a year and around its compressor, this will also maintain your fridge’s lifespan.

We also recommend all members and residents to have extended insurance for your apartments, and an added “drulle” if you like. This is because the extended insurance of the housing cooperative does not always cover single incidents and damage that may occur in separate apartments.


Housing sleeve

Originally there was one housing sleeve per apartment, but because it may have disappeared or been broken it is still available on our cooperative’s website. It explains the best ways to take care of and maintain your apartments and housing. 


Second hand-renting / sublets

The board is carrying out the task to deal with unpermitted renting within our housing cooperative. More information on this and the rules surrounding subletting and renting is available on our website.

Tips for the summer

Many like to use our common area, including the grill, during the summer. We want to remind you not to move the grill. After using it you bring any garbage or left-overs with you. 

Cooperative’s website

We have our website where you’ll find useful information, answers to your regular questions, the by-laws of our cooperative and more:
https://www.kallhällsparken.se/
We communicate to residents by email, bulletins by the entries and, when necessary, by physical letters. 

Contact with the board

If you have questions regarding the work done by the board, suggestions of improvements, other questions or simply need to get in touch with the board, this is done easiest by email to: [email protected]

Kind regards, 

The board, BRF Kallhällsparken 1


Nyhetsbrev 2024-06-20

Nyhetsbrev från Brf Kallhällsparken

(English below)

Beslut från stämman                                                                                               

Vi vill börja med att tacka alla som kom på årsstämman. Det var ett bra möte med många konstruktiva diskussioner. En ny styrelse röstades fram. Vi som är med i den ser fram emot att arbeta tillsammans för föreningens bästa kommande år.

På stämman beslutades att om kommunen godkänner det, så asfalterar vi med genomsläpplig asfalt. Vi kämpar vidare med kommunen som än så länge inte varit så samarbetsvilliga. 

På stämman beslutades också att vi ska se över att skapa fler parkeringsplatser, både för boende och gäster. En arbetsgrupp bestående av en medlem och personer ur styrelsen bildades för att arbeta med detta. 

Laddstolpar
Arbetet med installation av laddstolpar är nu klart och de är redo att användas. Fler laddstolpar installeras vid behov. Mer information om priser och villkor finns på vår hemsida. Ni kan också kontakta Laddacces: Kristian Greslingaas, [email protected]

Kontakt med styrelsen                                                                                      

Under sommaren och hösten kommer vi arbeta vidare med föreningens lån, andrahandsuthyrningar, en mer informativ hemsida samt utomhusmiljön. Information skickas ut vartefter.

Behöver du komma i kontakt med oss i styrelsen så gör du det lättast via e-post: [email protected].
Styrelsen består av:

Ordförande: Emma Nordborg, ordförande     Vice ordförande:  Ilir Çelaj, Ledamöter: Thomas Bergagård, Irianna Tamvaki Elissaipoulou,

Christian Fraser Norgren, Nazli Shiralipour, 

Suppleanter: Charlotte Ekdahl,  Elin Hultin Eriksson, Tobias Assarsson

Vi hoppas ni alla får en riktigt härlig sommar!

Styrelsen i BRF Kallhällsparken 1

Newsletter from Brf Kallhällsparken

Decisions from the annual meeting

First of all, we’d like to thank everyone who took part in the annual meeting. It was a good meeting with lots of constructive discussions. A new board was voted and formed. We who are on the board are looking forward to working together to the benefit of this housing cooperative in the coming years. 

At the meeting it was decided that, if the county should allow it, we will apply permeable asphalt to our road. Though we are working on it, unfortunately the county has not been very cooperative on the matter.

At the meeting it was also decided that we will look into making more parking spaces, both for residents and guests. A workgroup consisting of one member from the housing cooperative and selected members of the board are working on this. 

Charging posts
The installation of charging posts has been finished and are now ready to be used. Additional charging posts can be installed if necessary. More information on this including prices and terms can be found on our website.                    

 You can also contact Laddaccess: Kristian Greslingaas, [email protected]

Contact with the board                                                                                        

This summer and fall we will continue to work with the loans tied to our housing cooperative, second hand renting, our website and also our common outdoor spaces. All information regarding this will be sent when available.

Should you need to contact the board the easiest way to reach us is by e-mail:
[email protected].
The board consists of:
Chairperson: Emma Nordborg Vice chairperson: Ilir Çelaj

Board members: Thomas Bergagård, Irianna Tamvaki Elissaipoulou, Christian Fraser Norgren, Nazli Shiralipour.

Deputies: Charlotte Ekdahl, Elin Hultin Eriksson, Tobias Assarsson


We wish you all a most pleasant summer!
The Board, BRF Kallhällsparken 1Protokoll årsstämma 2024

Nu har vi haft vår årsstämma. Ni som inte var närvarande och vill veta vad som beslutades hittar protokollet här.


Välkommen på årsstämma!


Härmed kallas samtliga medlemmar till ordinarie föreningsstämma i Brf Kallhällsparken 1

När: Torsdag 23 maj 2024 kl 19.00

Var: Ulvsättra Bygdegård, Ulvsättravägen 6, Kallhäll

Mer information, fullständig kallelse samt alla inkomna motioner hittar du på: 

https://www.kallhällsparken.se/stamma-2024

Välkommen! 

Borttagning av portkoder


Från och med fredag 3 maj 2024, kommer inte längre portkoderna att fungera för att öppna portarna. Portarna går att öppna med era taggar, porttelefonen eller med nyckel.

På årsstämman 2023 beslutades att föreningen ska använda sig av taggar samt porttelefon för att komma in i portarna. Därför kommer vi från och med 3 maj att ta bort möjligheten att komma in i porten med kod.

Det finns fortfarande en kod för Post samt blåljuspersonal. För bud och leveranser ska porttelefonen användas.

Framöver kommer låsen till soprummen att tas bort. Anledningen till det är att låsen ofta går sönder. För att komma in då så är taggar en nödvändighet.

Det är några som ännu inte hämtat ut sina taggar. Ni har blivit meddelade igen via avisering i brevlådorna. Kontakta [email protected] för att ordna kvittering av taggar.

Vänlig hälsning

Styrelsen Brf Kallhällsparken 1

Avisering om OVK

Under vecka 17 kommer det utföras OVK i fastigheterna. Det är viktigt att besiktningspersonerna kommer in i samtliga lägenheter.

Vänligen läs mer på länken angående vilka tider som gäller. 

information om OVK

Vänlig hälsning
Styrelsen

Information gällande porttelefon och taggar

Bästa grannar,

Nu är det nya systemet för våra portar klara. Ordinarie koder till porten kommer framöver att tas bort. Till varje lägenhet tilldelas 4st taggar. Porttelefonen är kopplad till det telefonnummer ni angivit. 

Porttelefonen är också aktiverad. Information hur den fungerar finns på sidan två.

Uthämtning av taggar

På tiderna nedan finns personer ur styrelsen på plats i portarna. Där kommer ni kunna kvittera ut taggar som hör till respektive lägenhet. En kvittens ska skrivas under och lägenhetsinnehavaren behöver identifiera sig med ID. 

Vid underskriven kvittens godkänner man också avtalet som finns på föreningens hemsida och det ansvar det innebär. 

Då vi i styrelsen gör detta på vår egen tid ber vi er att försöka respektera dessa tider. I de fall ni inte kan hämta ut under satta tider får ni maila styrelsen som sen meddelar när och hur ni kan hämta ut taggarna.


 

Port 5:  21 mars kl 18:30 

Port 7: 21 mars kl 18:30 

Port 10: 21 mars kl 18:30 

Port 1: 21 mars  kl 19:30 

Port 9: 21 mars kl 19:30 

Radhusen: Kommer få taggar till soprummen utdelade till sig.

 

Aktivering

Varje tagg behöver aktiveras innan användning. Det görs genom att blippa den på respektive ports kortläsare och välja en 4-siffrig pinkod. Det kommer finnas hjälp att få när ni kvitterar taggarna.             I förväg kan ni ha tänkt ut vilken pin kod ni vill sätta på varje tagg för att göra det så smidigt som möjligt.  

Laddstolpar för elbil / Charging posts for electric cars

Vår Brf har nu slutit samarbetsavtal med Laddaccess för att kunna erbjuda laddstolpar till de medlemmar som önskar och behöver.

Kort om Laddaccess:
Laddaccess sätter upp laddare som hyrs ut till dom i föreningen som vill ha laddning till sin bil på sin hyrda parkeringsplats. Dom som tecknar abonnemang betalar en fast månadshyra för laddaren och sedan en rörlig avgift för förbrukningen enligt samma princip som övrig el. Laddaccess skickar en separat månadsfaktura utöver din vanliga hyreasavi och gällande parkeringsavgift som Brf:en skickar.

Man väljer själv när man vill bli kund och Laddaccess sätter bara upp laddare i takt med att nya kunder tecknar abonnemang. Detta betyder att lösningen och kostnaden är oberoende av hur många som tecknar sig för abonnemang från början. Mer om Laddaccess finns att läsa här: https://www.laddaccess.se/

Priser och villkor för abonnemang:


Exempel:
Månadskostnad efter Startavgift:

Elbil = 300kr p-plats + 400 kr månadshyra laddare + förbrukning el = 700 kr + förbrukning

Laddhybrid = 300kr p-plats + 320 kr månadshyra laddare + förbrukning el = 620 kr + förbrukning

Här kan man läsa mer om villkoren för hyrkundsavtal: https://www.laddaccess.se/allmanna-villkorfor-hyrkundsavtal/ .


Vad vill vi veta?
Vi vill undersöka intresset för denna lösning bland alla som använder parkeringen genom några korta frågor. Svaren är inte bindande, dom som är intresserade blir kontaktade för mer information om hur man tecknar abonnemang.

Enkäten är öppen till och med den 19:e februari. 

Svara online via länken: https://forms.office.com/e/7ZbEA68xrA 


---


Our Brf has now entered an agreement with Laddaccess to be able to offer charging stations to the members who want and need them.

Briefly about Laddaccess:
Laddaccess sets up chargers that are rented out to those in the association who want charging for their car in their rented parking space. Those who subscribe pay a fixed monthly rent for the charger and then a variable fee for consumption according to the same principle as other electricity. Laddaccess sends a separate monthly invoice in addition to your usual rent notice and applicable parking fee that the Brf sends.

 

You choose when you want to become a customer and Laddaccess only sets up chargers as new customers sign up for subscriptions. This means that the solution and the cost are independent of how many people sign up for a subscription from the start. You can read more about Laddaccess here: https://www.laddaccess.se/


Prices and conditions for subscription:

 

Example:
Monthly cost after Start-up fee:

Electric car = SEK 300 parking space + SEK 400 monthly rent charger + electricity consumption = SEK 700 + consumption

Charging hybrid = SEK 300 parking space + SEK 320 monthly charger rental + electricity consumption = SEK 620 + consumption


Here you can read more about the terms and conditions for tenant agreements: https://www.laddaccess.se/allmanna-villorfor-hyrkundsavtal/.

 What do we want to know?
We want to gauge the interest in this solution among everyone who uses the car park through a few short questions. The answers are not binding, those who are interested will be contacted for more information on how to subscribe.


The survey is open until the 19th of February.

Submit your response via the link: https://forms.office.com/e/7ZbEA68xrA

 Information till dig som hyr en parkeringsplats / Information to you who are renting a car parking space

Styrelsen vill med denna nyhetsuppdatering informera dig om att det är dags att hämta ut ditt nya parkeringstillstånd. 

Vi kommer att erbjuda två tillfällen för att hämta ut parkeringstillståndet.
Medtag giltig legitimation. 

Dessa tillfällen är: 

Söndag 28/1 kl. 11-12:30 vid Ulvsättragränd 5

Måndag 29/1 kl. 19-20 Ulvsättragränd 5


Vi påminner om att det är ditt ansvar som hyr parkeringsplatsen att hämta ut ditt parkeringstillstånd och har ett giltigt tillstånd för att parkera.
Ett utgånget parkeringstillstånd kan resultera i parkeringsböter.

Meddela därför styrelsen omgående om du inte kan komma någon av dessa tidpunkter så kan vi komma överens om en annan lämplig tid.  


Kontakt: [email protected]

Med vänliga hälsningar 

Styrelsen BRF Kallhällsparken 1


---


With this news update, the board wishes to inform you that it is time to collect your new parking permit.

We will offer two opportunities to collect the parking permit.
Bring valid identification.

Collection times:

Sunday 28/1 at 11am-12:30pm at Ulvsättragränd 5
Monday 29/1 at 7-8pm at Ulvsättragränd 5


We remind you that it is your responsibility as the renter of the parking space to collect your parking permit and have a valid permit to park.
An expired parking permit can result in parking fines.

Therefore, please notify the board immediately if you cannot collect your permit during the proposed times and we can agree on another suitable time.


Contact: [email protected]


Regards 

The Board of BRF Kallhällsparken 1Information från Valberedningen i BRF Kallhällsparken 1 / Information from the Election Committee in BRF Kallhällsparken 1

Hej alla medlemmar!

Föreningens valberedning ser nu över intresset bland medlemmarna att ingå i styrelsen. 

Medlemmar röstar fram styrelsen på stämman som vanligen är i maj. Börja gärna redan nu fundera på om du vill vara med och driva vårt områdes gemensamma frågor. Ni kan också föreslå personer som ni tycker skulle passa bra.

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. 

Bland annat innebär det att hantera föreningens lån, avtal med leverantörer, nya medlemmar, vår boendemiljö samt medlemsfrågor. 

I en styrelse är det bra med olika kompetenser och personligheter, för att på så sätt spegla föreningens boende och täcka de behov som finns. Styrelsen har månatligen möten som protokollförs. Utöver det delar ledamöterna uppgifterna mellan sig i syfte att lösa uppkomna frågor och uppgifter. Som ledamot får man räkna med att ibland arbeta några timmar i veckan, ibland mindre. 

Så, är du intresserad av att driva frågor om vårt gemensamma boende framåt så är du välkommen att höra av dig till mig.


Vänlig hälsning,

Valberedningen / Emma Nordborg, Ulvsättragränd 5

[email protected]---Hello members!

The BRF association's Election Committee is now reviewing the interest among the members to join the BRF board.

Members vote for and elect the board at the annual General Meeting, which is usually held in May. Feel free to start thinking about whether you would like to be involved in driving our area's common issues. You can also suggest people who you think would be a good fit.

The board's joint task is to take care of the day-to-day management of the BRF association and implement decisions made at the General Meeting.

Among other things, this entails handling the association's mortgages, agreements with suppliers, new members, our joint living environment, and member questions and issues.

In a board, it is beneficial to have different skills and personalities in order to reflect the association's members and cover the needs that exist. The board has monthly meetings which are documented. In addition, the board members share information with each other in order to discuss and resolve tasks and issues. As a member, you can expect to sometimes work a few hours a week, sometimes less.

So, if you are interested in driving questions about our joint living environment, you are welcome to contact me.


Sincerely,

The Election Committee / Emma Nordborg, Ulvsättragränd 5

[email protected]


Viktig information om avgiftshöjning / Important information regarding fee increase

Hej kära medlemmar,

Vi hoppas att detta brev når er i god hälsa och högsta trivsel. Vi vill ta tillfället i akt att informera er om ett viktigt beslut som tagits av styrelsen under det senaste mötet. Beslutet rör en nödvändig höjning av månadsavgiften för att möta de aktuella och framtida behoven i vår bostadsrättsförening.

Efter noggrant övervägande och med målet att säkerställa en fortsatt hållbar och trivsam boendemiljö har styrelsen beslutat att implementera en månadsavgiftshöjning på 10% från och med 1 januari 2024. Denna åtgärd är nödvändig för att täcka stigande räntekostnader samt kostnader för underhåll, drift och eventuella framtida projekt som syftar till att förbättra vår gemensamma boendemiljö.

Vi förstår att en höjning av månadsavgiften kan vara en påfrestning för vissa medlemmar, och vi vill försäkra er om att detta beslut fattades efter en noggrann utvärdering. Vi strävar alltid efter att balansera vårt behov av resurser med att hålla kostnaderna för medlemmarna så rimliga som möjligt.

Det är viktigt för oss att ni känner er delaktiga och informerade om förändringar som påverkar vår gemenskap. Därför är ni alltid välkomna att kontakta oss om ni har frågor eller behöver ytterligare förklaringar angående detta beslut.

Tack för er uppmärksamhet och ert engagemang för vårt gemensamma boende.

Med vänliga hälsningar, 

Styrelsen i BRF Kallhällsparken 1


---

Hello dear members,

We hope that this letter finds you in good health and high spirits. We want to take this opportunity to inform you about an important decision made by the board during the latest meeting. The decision concerns a necessary increase in the monthly fee to meet the current and future needs of our housing association.

After careful consideration and with the goal of ensuring a continued sustainable and pleasant living environment, the board has decided to implement a 10% increase in the monthly fee starting from January 1, 2024. This measure is necessary to cover rising interest costs as well as expenses for maintenance, operations, and potential future projects aimed at improving our common living environment.

We understand that an increase in the monthly fee may be a strain for some members, and we want to assure you that this decision was made after thorough evaluation. We always strive to balance our need for resources with keeping costs for members as reasonable as possible.

It is important to us that you feel involved and informed about changes affecting our community. Therefore, you are always welcome to contact us if you have questions or need further explanations regarding this decision.

Thank you for your attention and your commitment to our shared living environment.

Best regards,

The Board of BRF Kallhällsparken 1Förbättring av vägen v. 42 / Improvement of the road v. 42

Den efterlängtade förbättringen av vägen kommer nu äntligen att genomföras av Svevia. I detta skede är det genomfartsvägen som kommer att förbättras, alltså inte parkeringarna. I skrivande stund väntar vi fortfarande på mer information från Svevia gällande genomförandet, men så här långt har de meddelat att parkerade bilar inte kommer att påverkas/riskera att skadas medan arbetet genomförs.

Men, från styrelsens håll vill vi vara tydliga med att rekommendera att de bilar som står nära vägen bör flyttas för säkerhets skull och att styrelsen inte kan ta något ansvar för skador på bilar. Det är alltså varje boende/ parkeringsinnehavares ansvar att flytta på sin bil – och förslagsvis parkera den på Bolindervallens parkering – under vecka 42 för att säkerställa att bilen inte skadas av exempelvis stenskott från en arbetsmaskin.

När Svevia återkopplar till oss med mer detaljerad information angående exakta dagar för genomförandet så försöker vi att delge alla boende detta på bästa och snabbaste sätt.

---

The long-awaited improvement of the road will now finally be carried out by Svevia. At this stage, it is the thoroughfare that will be improved, so not the car parking areas. At the time of writing we are still waiting for more information from Svevia regarding the implementation, but so far they have announced that parked cars will not be affected/at risk of damage while the work is being carried out.

However, from the Board's side, we want to be clear in recommending that the cars parked near the road should be moved just to be sure, and that the board cannot take any responsibility for damage to cars. It is therefore the responsibility of each resident/parking lot inhabitant to move their car - and preferably park it in the Bolindervallen parking lot - during week 42 to ensure that the car is not damaged by, for example, stones thrown from a work machine.

When Svevia gets back to us with more detailed information regarding the exact days for implementation, we try to share this with all residents in the best and fastest way possible.Nytt system för inpassering i portar / New system for main door access

Efter önskemål från er boende har vi nu valt att investera i ett nytt system för inpassering i portar. Systemet innebär att alla boende kommer att få accessbrickor, ”blippar”, för inpassering – och det gamla systemet med portkoder kommer att tas bort. Företaget Burtech, som valts som leverantör och som styrelsen upplever har bäst erbjudande i form av både pris och lösning, kommer att påbörja installationen inom kort. Mer information gällande utdelning av ”blippar” kommer inom kort. 

---

At the request of residents, we have now chosen to invest in a new system for main door access. The system means that all residents will receive access tags, "blips", for entry - and the old system of door codes will be removed. The company Burtech, which was chosen as supplier and which the board feels has the best offer in terms of both price and solution, will begin installation shortly. More information regarding the distribution of "blips" will be available shortly. Störningsjour / Disturbance service

Efter önskemål från er boende har vi även valt att teckna avtal med en störningsjour i syfte att ytterligare förbättra vår gemensamma boendemiljö. Syftet är så klart att ge alla en jour att vända sig till vid situationer som anses som exceptionellt störande. Vissa av er kanske har erfarenhet av att utnyttja liknande tjänster sedan tidigare, men det som är viktigt att tydliggöra är att utnyttjande av en störningsjour är förenat med en kostnad.

Kortfattat kan man sammanfatta kostnadsfördelningen på följande sätt:
Om den upplevda störningen anses vara befogad, alltså att störningsjouren gör en utryckning för att grannen har en högljudd fest kl 03 på morgonen – och störningsjouren kan bekräfta detta, belastas grannen med denna kostnad.

Om den upplevda störningen inte anses vara befogad, alltså att störningsjouren gör en utryckning på samma premisser, men någon fest inte pågår överhuvudtaget eller störningsjouren inte anser att utryckningen var befogad, kan detta belasta den granne som gjorde anmälan till störningsjouren.

Tjänsten är aktiv nu. Telefonnummer till störningsjouren: 010-470 55 10. 

---

If the perceived disturbance is considered to be justified, i.e. that the disturbance service calls out because the neighbor is having a loud party at 03 in the morning - and the disturbance service can confirm this, the neighbor is charged with this cost.

If the perceived disturbance is not considered to be justified, i.e. that the disturbance call is made on the same premises, but no party is going on at all or the disturbance call does not consider that the call was justified, this can burden the neighbor who made the report to the disturbance report/call.

The service is active now. Phone number to the disturbance service: 010-470 55 10. Viktiga uppdateringar från BRF-styrelsen / Important updates from the BRF board

Hej alla grannar och medlemmar i BRF Kallhällsparken

Vi hoppas att ni njuter av det vackra vädret och att ni har en härlig sommar att se fram emot!

Här följer information från styrelsen.

I måndags hade styrelsen det första konstitutionerande styrelsemötet efter årsstämman. Styrelsen består av samma ledamöter som tidigare, med tillskottet av Ilir Çelaj som suppleant.             Välkommen till styrelsen Ilir! På mötet bestämde vi att ta bort titlarna på ledamöterna, det vill säga ekonomiansvarig- verksamhetsansvarig osv. Detta eftersom vi har ett tätt samarbete och hjälps åt inom de flesta områden. Nicklas Andersson är fortsatt styrelseordförande. 

I veckan skickades avier för avgiften kvartal tre ut. Vi noterade att Brf Ekonomen hade genomfört den eventuella höjningen med 5%. Styrelsen har beslutat att inte genomföra den höjningen, eftersom det ekonomiska läget går uppåt. En rättelse kommer på avier för nästkommande kvartal. 

På stämman beslutades att asfaltera så mycket av vägen som kommunen godkänner. Vi har haft förnyad kontakt med Järfälla kommun som svarat att de inte kan godkänna asfaltering av hela vägen. Vi är på dem om att få skriftligt på deras beslut. Då kommunen drar ut på tiden så har vi beslutat att dra igång arbetet med att byta ut ytskiktet på hela vägen samt asfaltera den övre godkända delen. Så som vägen är idag vill vi inte vänta utan göra bästa möjliga med de resurser vi kan tillgå. Anlitad leverantör är Svevia. Vår förhoppning är att arbetet med det kommer igång under sommaren. Nya farthinder kommer också att sättas ut. Thomas och Ilir kommer ha den mesta kontakten med Svevia gällande det här projektet, men vi alla i styrelsen hjälps åt.

Besiktningen är genomförd i hus port 5 och 7. Åtgärder kommer genomföras med start i slutet av juni.

En beställning för rengöring av sopkärlen kommer göras snarast möjligt.

Möten är inbokade med tre olika leverantörer för låssystem till portarna. Det för att se över vilken leverantör som är bäst. Vår förhoppning är att det installeras under hösten 2023. Rawa och Nicklas har huvudansvaret för detta projekt.

Buskarna som är utanför uteplatserna till lägenheterna och radhusen kommer att klippas närmaste veckorna. Tingvalla som sköter marken klipper utsidan av buskarna. Det är upp till lägenhetsinnehavare att klippa på insidan samt på höjden. Om man klipper på höjden kommer buskarna att stanna av i växten uppåt. Höjden ska inte vara kortare än 120cm från altanens golv.

Med detta så önskar vi er alla en riktigt skön sommar!

Styrelsen Brf Kallhällsparken


---Hello all neighbours and members in BRF Kallhällsparken,

We hope you are enjoying the beautiful weather and that you have a wonderful summer to look forward to!

Below are a number of updates from the board.

This past Monday (12th of June), the board had its first constitutive board meeting after the annual general meeting. The board consists of the same members as before, with the addition of Ilir Çelaj as new deputy board member. Welcome to the board Ilir! At the meeting, we decided to remove the titles of the members, i.e. finance manager, operations manager, etc. This is because we have a close collaboration and help each other in most areas. Nicklas Andersson is still chairman of the board.

BRF fee invoices for the third quarter were sent out this week. We noted that Brf Ekonomen had carried out our optional 5% fee increase. The board has decided not to implement that increase, as the general financial situation is improving. A correction will be on the invoice for the next quarter.

At the general meeting, it was decided to asphalt as much of the road as the municipality approves. We have since had renewed contact with Järfälla municipality, who replied that they cannot approve asphalting of the entire road. The board is chasing them to get their decision in writing. As the municipality is moving very slowly regarding this matter, we have decided to commence work on replacing the surface layer on the entire road and paving the upper approved part. The way things are today, we don't want to wait and instead do the best we can with what we have. The contracted supplier is Svevia. Our hope is that work will commence. New speed bumps will also be put in place. Thomas and Ilir will have the most contact with Svevia regarding this project, but all of us on the board assist each other.

The inspection has been carried out in buildings/doors 5 and 7. Identified improvements will be carried out starting at the end of June.

An order for cleaning the waste bins will be made as soon as possible.

Meetings are booked with three different suppliers for locking systems for the main doors in the buildings. This is to review which supplier is the best. Our hope is that it will be installed in the fall of 2023. Rawa and Nicklas have the main responsibility for this project.

The bushes that are outside the patios of the units and townhouses will be trimmed in the next few weeks. Tingvalla, who looks after the land, cuts the outside of the bushes. It is up to the apartment owner to cut on the inside as well as trim the height. Remember: If you do trim the height, the bushes will stop growing upwards.

And finally, we wish you all a very pleasant summer!

The Board of BRF Kallhällsparken
Är du intresserad av att vara med och påverka och bygga vår förening?

Hej alla grannar och medlemmar i Brf Kallhällsparken!

I maj är det dags för årsstämma i föreningen. På stämman väljs styrelse inför kommande
period. Valberedningen undersöker nu intresset för att vara med i styrelsen.
Är du intresserad av att vara med och påverka och bygga vår förening?

Målet är att arbeta med den löpande verksamheten, skapa trivsel, trygghet och vi-känsla.
Styrelsen arbetar med frågor som rör föreningens avtal, utveckling och boendefrågor.

Om du är intresserad av att sitta i styrelsen kontakta oss på
[email protected]
Skicka gärna med lite information om vem du är och varför du vill vara med.
Senast 2023-04-17 behöver vi få in din intresseanmälan.

Vänlig hälsning
Valberedningen
// Emma Nordborg & Nicklas Andersson
Motioner till årsstämma  / Motions för annual general meeting

Den 17 maj är det dags för årsstämma för BRF Kallhällsparken 1. Mer information och formell avisering följer längre fram. Inför årsstämman har du som medlem och boende möjlighet att inkomma med motioner för sådant som du exempelvis skulle vilja förändra eller förbättra i vårt område, våra gemensamma ytor, trapphus med mera. 


Detta är självklart något som vi i styrelsen uppmuntrar till och vill med detta brev informera om hur du kan lämna in en motion: Din motion måste innehålla följande:


Sista datum för att skicka in en motion är den 28 februari. 


Hör gärna av dig till styrelsen med eventuella frågor. 


Väl mött! 


Styrelsen i BRF Kallhällsparken 1


---


On May 17 it is time for the annual general meeting for BRF Kallhällsparken 1. More information and formal notification will follow later. Before the annual general meeting, you as a member and resident have the opportunity to submit motions for things that you would like to change or improve in our area, our common areas, stairwells and more.


This is of course something that we the board encourage and want to inform with this letter about how you can submit a motion:Your motion must include the following:


The last date for submitting a motion is February 28. 


Feel free to contact the board with any questions.


Best regards,


The board in BRF Kallhällsparken 1
Uthämtning av nya parkeringstillstånd / Collection of new parking permits

Hej grannar och god fortsättning!

 

Nu har det blivit dags att hämta ut förnyade parkeringstillstånd då de nuvarande löper ut den 31/1.


Representanter från styrelsen kommer därför att finnas på plats vid porten till 10:an vid två tillfällen nästa vecka:

 

Torsdag 19/1 kl. 19:00-20:00 och söndag 22/1 kl. 19:00-20:00.

 

Observera:

Då parkeringstillstånden är en värdehandling ber vi dig som lägenhetsinnehavare att hämta ut parkeringstillståndet själv samt att du tar med dig legitimation.  

Vid dessa två tillfällen kommer det även finnas möjlighet för dig som ännu inte hämtat ut din nya Telia-utrustning att göra det.

 

Med vänliga hälsningar,

 

BRF-styrelsen


---

Collection of new parking permits

Hello neighbors!


The time has come to collect your renewed parking permits as the current ones expire on January 31st.


Representatives from the BRF board will therefore be present at the front door by building 10 on two occasions next week: 


Thursday 19/1 at 19:00-20:00 and Sunday 22/1 at 19:00-20:00.


Please note:

As the parking permit is a valuable document, we ask that you, as the apartment owner, collect the parking permit yourself and that you bring identification with you.

On these occasions, there will also be an opportunity for you who have not yet collected your new Telia equipment to do so.

 

Best,


The BRF boardGod Jul (och lite information) från styrelsen!

Hej alla grannar!

Julen står för dörren, för de av oss som väljer att fira den, och snart är även detta år till ända. Det har varit ett händelserikt år och vi i styrelsen vill med detta nyhetsbrev passa på att tack för i år, berätta om några av de saker som uträttats under året – och även informera om vad som komma skall.

Kostnadsbesparande tips:
Den största delen av en lägenhets elförbrukning sker i köket. Matlagning, kyl- och frys och diskmaskinen är de saker som troligen drar mest el för oss som bor i lägenhet. För att spara el kan man tänka på att bara köra disk/tvättmaskiner när de är fulla. Tvätta på lägre grader, sänka värmen på elementen samt släcka lampor i rum man inte befinner sig i. 

Portal för el- och vattenförbrukning:
Vi har i föreningen tillgång till en portal där man kan se sin förbrukning av el och varmvatten. Maila till [email protected] för att få tillgång till den. Mailet behöver innehålla lägenhetsnummer och mailadress dit inloggningsuppgifter ska skickas. Skriv "techem portal" i ämnet så blir det lättare för oss att hålla reda på vad det gäller.


Få tillgång till information om nyheter och händelser:

Vår webbsida:
Vi försöker att uppdatera hemsidan så ofta vi kan med nyheter och information, om du tycker att något fattas där är du välkommen att höra av dig till styrelsen så ordnar vi det.

Facebook-grupp:
Det finns en Facebookgrupp som boende kan ansluta sig till. Gruppen är inte skapad eller administrerad av styrelsen, men är bra kanaler för att hjälpas åt grannar emellan. Om styrelsen får information om strömavbrott eller liknande kan det ibland även vara det snabbaste sättet att få ut information.

Facebook: Sök efter ”Vi som bor i Kallhällsparken” (https://www.facebook.com/groups/312863875837065)

Nyhetsbrev:
För att alltid få den senaste informationen och utskick från föreningen, säkerställ att BRF Ekonomen ([email protected]) har din mailadress inlagd. Alla nyheter läggs även upp på hemsidan och på anslagstavlor i portar.

 

Styrelsen önskar alla boende en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!


---


Hello neighbours!


Christmas is just around the corner, for those of us who choose to celebrate it, and soon this year will also be over.

 

It has been an eventful year and us board members the board would like to use this news item to take the opportunity to thank you for this year, tell you about some of the things that have been accomplished during the year - and also inform about what’s to come.


Cost-saving tip:

The largest part of an apartment's electricity consumption takes place in the kitchen. Cooking, the fridge and freezer and the dishwasher are the things that probably use the most electricity for us who live in an apartment. To save electricity, you can think about only running dishwashers/washing machines when they are full. Wash at lower temperatures, lower the heat on the elements and turn off lights in rooms you are not in.

Portal for electricity and water consumption:
In the association, we have access to a portal where you can see your consumption of electricity and hot water. Email [email protected] to get access to it. The email needs to contain the apartment number and email address to which login details are to be sent. Write "techem portal" in the subject and it will be easier for us to keep track of what applies.


Access information about news and events:

Our website: We try to update the website as often as we can with news and information, if you think something is missing there, you are welcome to contact the board and we will arrange it.

Facebook: There is a Facebook group that residents can join. This group is not created or administered by the board, but a good channel for helping neighbors between each other. If the board receives information about power outages or the like, it can sometimes also be the fastest way to get information out.

Facebook-group: Search for "We who live in Kallhällsparken" (https://www.facebook.com/groups/312863875837065)

Newsletter: In order to always receive the latest information and mailings from the association, ensure that BRF Ekonomen ([email protected]) has your email address entered. All news are also posted on the website and on notice boards in gates.

 

The board wishes all residents a very Merry Christmas and a Happy New Year!Vattenavstängning, onsdag 21/12

Hej grannar,

På portarna till lägenhetshusen sitter det sedan fredagen 16/12, ett meddelande om vattenavstängning som kommer att genomföras på onsdag 21/12. Denna avstängning är EJ planerad av bostadsrättsföreningen.

Vi har inte fått någon mer information än det som står på meddelandet.

Vid eventuella frågor kring detta, kontakta numret som står på meddelandet eller kontakta kommunen.

Vänlig hälsning

BRF-styrelsen


---

Hello neighbours,

Since Friday 16/12, there has been a notice posted on the apartment building's front doors regarding a water cut-off on Wednesday 21/12.

This shutdown is NOT planned by the BRF association. We have not received any more information than what is written on the notice.

If you have any questions about this, please contact the number on the notice or contact the municipality.

Sincerely

The BRF board


Information om avgiftshöjning

2022-12-05

Information från styrelsen  i BRF Kallhällsparken 1

Bästa grannar,


I styrelsen är budgetarbetet för 2023 i full gång och vi vill med detta brev dela med oss av viktig information.


Det ekonomiska läget i Sverige är just nu mycket ansträngt. Ränteläget är långt ifrån optimalt och svängningar på börsen och i världsekonomin gör det svårt att förutspå hur det närmaste året kommer att utveckla sig. Samtidigt har vi ett pågående ”energikrig” som gör att även priset på elektricitet och naturgas är rekordhögt, bland annat för att tillgången är låg. Dessa två faktorer påverkar även vår bostadsrättsförenings största utgiftsposter: Lån och el.


Vår förening har en sund ekonomi och vi har, ända sedan föreningen grundades, kunnat bibehålla ett positivt kassaflöde. Nu står vi dock inför dessa utmaningar och när vi nu ska fastslå vår budget inför 2023 är det tydligt att de intäktsnivåer vi har haft i år helt enkelt inte kommer att vara tillräckliga under nästa år för att kunna garantera en fortsatt sund ekonomi och ett positivt kassaflöde.


Därför har vi, efter rådgivning från ekonomer på BRF Ekonomen som hjälper föreningen med bland annat budgetarbete och redovisning, behövt besluta om en avgiftshöjning inför nästa år. Beslutet är inte ett lätt beslut att ta, men det är ett nödvändigt beslut.


Höjd månadsavgift

Från och med januari kommer månadsavgiften att höjas med 5% för alla hushåll. Samtidigt pågår ett arbete med att se över både större kostnadsposter, leverantörsavtal samt planerade insatser för att se var det går att hitta besparingar och eventuellt skjuta projekt på framtiden.


Styrelsen har även redan nu, proaktivt, tagit ett beslut om en möjlig ytterligare höjning om 5% efter de första sex månaderna 2023. Detta är självfallet en höjning som vi kommer att göra allt i vår makt för att inte behöva införliva och vi hoppas att omvärldsläget och det ekonomiska läget stabiliserar sig inom de kommande månaderna.


Vid eventuella frågor, ta gärna kontakt med styrelsen@kallhällsparken.se


Med vänliga hälsningar,


Styrelsen 


Tips:

För att alltid få den senaste informationen och utskick från föreningen, säkerställ att BRF Ekonomen har din mailadress inlagd. Alla nyheter läggs även upp på hemsidan och på anslagstavlor i portar. 

 

 


Information from the board of BRF Kallhällsparken 1


Dear Neighbours,


In the board, the budget work for 2023 is in full progress. With this letter we would like to share important information.


The economic situation in Sweden is currently very strained. The interest rate situation is far from optimal and fluctuations on the stock market and in the world economy make it difficult to predict how the next year will develop. At the same time, we have an ongoing ‘energy war’, which means that the price of electricity and natural gas is also at a record high, partly because supply is low. These two factors also affect our BRF's largest expenditure items: Mortgage and electricity.


Our association has a healthy economy and we have, ever since the association was founded, been able to maintain a positive cash flow.

Now, however, we are facing these challenges and when we now have to determine our budget for 2023, it is clear that the revenue levels we have had this year simply will not be sufficient in the next year to be able to guarantee a continued healthy economy and a positive cash flow .


Therefore, after advice from economists at BRF Ekonomen who help the association with, among other things, budget work and accounting, we have had to decide on a fee increase for next year. The decision is not an easy one to make, but it is a necessary one.


Increased monthly fee

From January, the monthly fee will increase by 5% for all households. At the same time, work is underway to review both major cost items, supplier agreements and planned projects to see where it is possible to find savings and possibly postpone projects.


The board has already also, proactively, made a decision on a possible further increase of 5% after the first six months of 2023. This is of course an increase that we will do everything in our power to avoid and we hope that the global situation and the economic situation stabilizes within the coming months.


If you have any questions, please contact styrelsen@kallhällsparken.se


Sincerely,


The board


Tip:

To always receive the latest information and mailings from the association, ensure that BRF Ekomenen has your email address entered. All news updates are also posted on the website and on notice boards in gates. 

Nytt tillfälle för upphämtning av bredbandsutrustning: Torsdag 20/10 kl. 18:00

För er som inte ännu hämtat upp den nya hårdvaran till bredband/TV så kommer vi att erbjuda ytterligare ett tillfälle att göra det. Torsdag 20 oktober kl. 18:00-18:30.

Medlemmar ur styrelsen kommer att finnas på plats vid entrén till 10:an.

Observera: Varje hushåll ansvarar för att hårdvaran blir upphämtad, även om man inte önskar använda den. Hårdvaran tillhör lägenheten/radhuset.


---

New opportunity to collect broadband/Telia equipment

For those of you who have not yet picked up the new broadband/TV hardware, we will offer another opportunity to do so. Thursday 20 October at 6pm-6.30pm.

Members of the board will be present at the entrance to the 10th.

Please note: Each household is responsible for the hardware being picked up, even if you do not wish to use it. The hardware belongs to the apartment/townhouse.


Nytt bredbandsavtal med Telia: Information om ny utrustning och installation

Som vi tidigare har kommunicerat så har vår BRF omförhandlat bredbandsavtalet med Telia. Det nya avtalet innebär ett avsevärt mycket snabbare internet till en lägre månadskostnad.

 

Hastighet:

Internetuppkopplingen uppgraderas från 100 till 1000 mbit/s. TV-utbudet påverkas inte av det nya avtalet.

 

Pris:

I det nya avtalet är månadskostnaden för respektive hushåll i föreningen 179 kr/månad. Nuvarande pris är 229 kr/månad.

 

När:

Driftsättningsdatumet är satt till den 5/10 och det är även då det nya priset kommer att börja gälla. Eftersom avgifts-avier redan har skickats ut till alla hushåll kommer en justering (rabattering) av månadskostnaden göras på de avier som skickas ut av BRF Ekonomen i december.

 

Hur:

I och med det nya avtalet kommer varje hushåll även att få en ny TV-box och en ny trådlös router som ska klara av den nya hastigheten bättre än den gamla hårdvaran. Den nya hårdvaran kommer till styrelsen i en samlad leverans som respektive hushåll sedan får hämta ut. Se nedan för detaljer.

 

Du kan spara eller återvinna den gamla hårdvaran på närmaste återvinningscentral, till exempel Görvälns Återvinningscentral. Observera: Vänligen släng inte din gamla hårdvara i våra återvinningsrum.

 

Upphämtning/utkvittering av ny hårdvara:

Medlemmar ur styrelsen kommer att finnas på plats vid entrén till 10:an vid två tillfällen för att lämna ut den nya hårdvaran. Observera: Varje hushåll ansvarar för att hårdvaran blir upphämtad, även om man inte önskar använda den. Hårdvaran tillhör lägenheten/radhuset.

 

Tillfälle 1: Den 6/10 mellan kl. 18-19.

Tillfälle 2: Den 9/10 mellan kl. 18-19.


Medtag legitimation.

 

Behov av installationshjälp?

Gå till: Telia: Ny utrusting 


New broadband agreement with Telia: Information regarding new equipment and installation


As we have previously communicated, our BRF has renegotiated the broadband agreement with Telia. The new agreement means

significantly faster internet at a lower monthly cost.


Speed:

The Internet connection is upgraded from 100 to 1000 mbit/s. The TV channel package is not affected by the new agreement.


Price:

In the new agreement, the monthly cost for each household in the association is SEK 179 SEK/month. Current price is 229 SEK/month.

 

When:

The activation date for the new agreement is October 5 and that is also when the new price will take effect. Since BRF fee invoices have already been sent out to all households, an adjustment (rebate) of the monthly cost will be made on the notices sent out by BRF Ekonomen in December.

 

How:

With the new agreement, each household will also receive a new TV box and a new wireless router that will handle the new speed better than the old hardware. The new hardware is shipped to the board in a bulk delivery that each household can then pick up. See below for details.

 

You can save or recycle the old hardware at the nearest recycling station, for example Görvälns Återvinningsscentral. Note: Please do not dispose of your old hardware in our recycling rooms.

 

Collection/receipt of new hardware:

Members of the board will be present at the entrance to building 10 on two occasions to hand out the new hardware. Please note: Each household is responsible for the hardware being picked up, even if you do not wish to use it. The hardware belongs to the apartment/townhouse

 

Time slot 1: October 6 between 6pm and 7pm.

Time slot 2: October 9 between 6pm and 7pm.


Bring your ID/driver’s license.

 

Need installation help?

Go to: Telia: New Equipment 

 

Vattentemperatur-problematik - arbetet fortgår

Nordr har nyligen varit i området och utfört ytterligare mätningar för att komma till botten med den skiftande vattentemperaturen. Arbetet fortgår och vi kommer självklart att dela med oss av löpande uppdateringar på progress.


Water temperature-issue - work in progress

Nordr has recently been in the area and performed additional measurements to get to the bottom of the changing water temperature. The work continues and we will of course share ongoing updates on progress.Glöm inte att teckna tilläggsavtal för balkonginglasning/staket/vindskydd

De hushåll (lägenheter) som väljer att glasa in sin balkong, eller bygga staket vid sin uteplats, behöver teckna ett tilläggsavtal för detta med bostadsrättsföreningen. Detta för att reglera ansvar kring underhåll och återställande vid eventuell flytt.

Styrelsen kommer inom kort att göra en inventering av vilka avtal som är upprättade och ta kontakt med hushåll som inte redan har ett avtal.

Om du vet med dig att du har byggt en inglasning eller staket/vindskydd på din uteplats men glömt att teckna tilläggsavtalet så kan du göra det genom att ladda ner en avtalsmall här.

 

Don't forget to sign an agreement for your glassed-in balcony/fence

Households (apartments) that choose to glass in their balcony, or build a fence by their patio, need to sign an additional agreement for this with the BRF-association. This is to regulate responsibility for maintenance and restoration in the event of a move.

The board will shortly do an inventory of which agreements have been drawn up and contact households that do not already have an agreement.

If you know that you have installed a glassed-in balcony and/or built a fence on your patio but forgot to sign the additional agreement, you can do so by downloading an agreement template here.


Glada nyheter från styrelsen: Snart blir ert internet både snabbare och billigare! 

Nu har vi i styrelsen omförhandlat vårt bredbandsavtal med Telia, vilket har resulterat i att månadskostnaden sänks med ungefär 80 kr per hushåll och hastigheten ökar från 100 Mbit till 1000 Mbit!

Vi kommer inom kort att få en leverans från Telia med ny utrustning som varje hushåll får hämta ut. Mer information kommer inom kort.


Good news from the board: Soon your internet will be both faster and cheaper!

The board has renegotiated our broadband agreement with Telia, which has resulted in the monthly cost being reduced by approximately SEK 80 per household and the speed increasing from 100 Mbit to 1000 Mbit!

We will soon receive a delivery from Telia with new equipment that each household can pick up. More information to come.


Information om den kommande cykelutrensning

INFORMATION FRÅN STYRELSEN GÄLLANDE DEN KOMMANDE CYKELUTRENSNINGEN:

(Den här informationen har redan aviserats i alla lägenheters brevlådor, men vi lägger även ut den här för ökad synlighet samt översätter till engelska.)


Information till boende i BRF Kallhällsparken1.

På uppdrag av styrelsen utför Rebicycle en cykelutrensning där vi tar bort övergivna och oanvända cyklar, el-cyklar, scootrar och pulkor placerade i cykelförråd och utecykelställ anslutna till fastigheterna. Detta för att skapa en bättre trivsel och för att få bort övergivna cyklar och annat kvarlämnat.

Rensningen kommer att ske i slutet av augusti.

Nedan följer praktisk information om hur rensningen genomförs.

För att vi ska kunna ta bort övergivna cyklar (och pulkor m.m.) måste vi först veta vilka som saknar ägare. Utöver detta informationsbrev återkommer vi runt den 21a augusti (ca. en vecka innan rensningen) med en påminnelse och i samband med den får ni även 3 st uppmärkningsband. Uppmärkningsbanden ska fästas, av er, på era cyklar. (Skulle du behöva fler uppmärkningsband så kontaktar du bara oss på [email protected] med namn, adress och antal så sänder vi det till dig (gäller fram till den 21a augusti).

Efter att vi hämtat upp de omärkta cyklarna och pulkorna m.m. kommer vi att magasinera dem i 3 månader. Om ingen i föreningen hör av sig inom denna tidsperiod återvinns dessa. Vid övriga frågor, se hemsidan www.rebicycle.se eller maila [email protected] .


Med vänliga hälsningar

Rebicycle i samarbete med styrelsen.

Observera: Föreningen och Rebicycle ansvarar ej för uppklippta cykellås/kedjor/låsanordningar i samband med rensningen


---

INFORMATION FROM THE BOARD REGARDING THE UPCOMING BICYCLE CLEANOUT:

On behalf of the BRF board, Rebicycle carries out a bicycle clean-up where we remove abandoned and unused bicycles, electric bicycles, scooters and sledges placed in bicycle storage and outdoor bicycle racks connected to the properties.

This is to create a better communal environment and to remove abandoned bicycles and other items left behind. The cleaning will take place at the end of August.

Below is practical information on how the cleaning is carried out.

In order for us to be able to remove abandoned bikes (and sledges, etc.), we must first know which ones have no owners. In addition to this information letter, we will reach out around August 21st (approx. a week before the cleaning) with a reminder and in connection with it, you will also receive 3 marking tapes.

The marking tapes must be attached, by you, to your bicycles. (Should you need more marking tapes, just contact us at [email protected] with your name, address and number and we will send them to you (valid until August 21st).

After we have picked up the unmarked bicycles and sledges etc. we store them for 3 months.

If no one in the association gets in touch within this timeframe, these will be recycled.

For other questions, see the website www.rebicycle.se or email [email protected].


Best regards,

Rebicycle in collaboration with the BRF board.

Note: The association and Rebicycle are not responsible for cut bicycle locks/chains/locking devices in connection with the cleaning


Välkommen på korvgrillning den 28 augusti! Den 28 augusti mellan kl. 12-14 bjuder BRF-styrelsen på korvgrillning vid föreningens grillplats!

Vi hoppas att så många grannar som möjligt har möjlighet att delta, träffas och lära känna varandra ännu bättre.

Vi hoppas så klart även att vädrets makter är med oss denna gång (i och med att vi fick ställa in det förra tillfället innan sommaren).


Välkommen! Vi ses!

- Styrelsen i BRF Källhällsparken 1


---

On August 28 between 12-14pm, the BRF board invites you to a hotdog barbeque at the association's barbecue area!

We hope that as many neighbours as possible are able to participate, meet and get to know each other even better.

We of course also hope that the weather Gods are on our side this time (as we had to cancel the last occasion before the summer).


Welcome! See you there!


- The BRF Källhällsparken 1 board

Ny styrelse i BRF Kallhällsparken


På det senaste styrelsemötet som ägde rum den 7/6 valdes en ny styrelse till BRF Kallhällsparken.

Den nya styrelsen utgörs av:

Ordförande: Nicklas Andersson

Vice Ordförande: Charlotte Ekdahl

Ekonomiansvarig: Rawa Nouri

Sekreterare: Emma Nordborg

Fastighetsansvarig: Thomas Bergagård

Verksamhetsansvarig: Irianna Tamvaki

Informationsansvarig: Peter Helin

Vi ser fram emot styrelsearbetet under det kommande året och ska göra vårt bästa för att fortsätta att förbättra vår gemensamma boendemiljö.

Kom ihåg att du alltid kan kontakta oss i styrelsen om du har tankar, önskemål eller förslag. Det lättaste sättet att nå oss alla är via e-post: styrelsen@kallhällsparken.se


---


At the last board meeting which took place on 7/6, a new board was elected for BRF Kallhällsparken.

The new board consists of:

Chairman: Nicklas Andersson

Vice Chairman: Charlotte Ekdahl

Finance manager: Rawa Nouri

Secretary: Emma Nordborg

Property manager: Thomas Bergagård

Operations manager: Irianna Tamvaki

Information manager: Peter Helin

We look forward to the board work in the coming year and will do our best to continue to improve our common living environment.

Remember that you can always contact the board if you have thoughts, requests, or suggestions. The easiest way to reach us all is via e-mail: styrelsen@kallhällsparken.se


Protokoll årsstämma 2022

Nu har vi haft vår årsstämma om ni som inte var där vill veta vad som beslutades så kommer protokollet här.


Grannsamverkan mot Brott 2022-01-26

Jag har nyligen bildat en grupp för Grannsamverkan för våran BRF. För mer information är det i första hand https://samverkanmotbrott.se/ som jag rekommenderar, om din fråga inte blir besvarad där så får du gärna kontakta mig direkt på [email protected] .

Skyltar är på gång, tanken är också att mer information ska komma upp i trapphus och på hemsidan. Om du vill engagera dig lite mer får du också gärna kontakta mig så kan vi sätta upp en arbetsgrupp.

Valberedning 2022-01-19

Hej alla grannar och medlemmar i Brf Kallhällsparken!

 

Då det är flera som avser lämna styrelsen behöver vi tillsätta nya ledamöter.

Är du intresserad av att vara med och påverka och bygga vår förening?

Målet är att arbeta med den löpande verksamheten, skapa trivsel, trygghet och vi-känsla.

Styrelsen arbetar med frågor som till exempel;

 

· Vägens skötsel och hållbarhet.

· Sophusens utrustning.

· Fastighetens grönområden och fasad/tak växter.

· Andrahandsuthyrning.

· Översyn av leverantörsavtal.

Om du är intresserad av att sitta i styrelsen kontakta oss på [email protected]

Skicka gärna med lite information om vem du är och varför du vill vara med.

Senast 2022-02-13 behöver vi få in din intresseanmälan.

 

Information om vår förening finns på vår hemsida www.kallhällsparken.se (eller kallhallsparken.nu). Uppdatera också din mail-adress hos Brf Ekonomen för att kunna få information via mail.

Gå gärna med i vår grupp på Facebook ”Vi som bor i Kallhällsparken”

där kan vi grannar nå varandra för enklare frågor.

 

Vänlig hälsning

Valberedningen

// Emma Nordborg & Nicklas Andersson


Parkeringstillstånd 2022-01-16

Ni som har en parkeringsplats kommer få nya tillstånd (lappen till framrutan) i brevlådan under nästa vecka.


Passar på att påminna om att tillståndet är en värdehandlig och att föreningen tar ut en avgift om 250kr om man blivit av med sitt tillstånd. Om du valt att säga upp din parkering ska tillståndet åter till föreningen (kontakta styrelsen för instruktioner).


Hälsningar

Styrelsen

Hämtning av julgranar 2022-01-11

Vi har bokat upphämtning av julgranar till föreningen för att alla ska slippa att åka till återvinningscentralen själva.

Vänligen se till att granarna är placerade på andra sidan vägen vid lilla sophuset (se karta), senast torsdag den 20 januari senast kl 07.00 dock tidigast den 18e (fastfrusna granar kommer inte att hämtas).

Granar som slängs i soprumen eller på annan plats kommer inte att hämtas. Evetuell extra upphämtning debiteras dig som medlem.

God Fortsättning

Styrelsen


Vattentemperatur, sista chansen att anmäla fel! 2021-12-22

Alla som uppfattar att vattentemperaturen inte är okej måste rapportera det igen. Det har gjorts ett antal åtgärder, vi måste veta om dom gett resultat. Det här är sista chansen att rapportera fel annars kommer ärendet att stängas.

Ärenden rapporteras till [email protected] rapportera även till [email protected] så att  styrelsen kan följa upp hur många som fortfarande har problem.


Valberedning 2021-12-21

Är du intresserad av att vara med och bygga vår förening? Vill du vara med och hitta nya medlemar till vår styrelse eller vill du kanske sitta i styrelsen?

Kontakta [email protected]

Skicka gärna med lite information om vem du är och varför du vill vara med.


Nyhetsbrev 2021-09-06

Hej alla medlemmar,

Valberedning!

Vi behöver tillsätta en valberedning som ska föreslå en styrelse till nästa årsstämma. Om du är intresserad av att sitta i valberedningen, hör av dig! (Genom att svara på det här mailet tex.) 

Om du vill läsa lite mer om vad det innebär så titta gärna här https://www.bostadsratterna.se/allt-om-bostadsratt/faktablad/valberedning

Parkering

Jag vill också passa på att påminna om att "parkeringslappen" är en värdehandling. Vid förlust så kommer det framöver kosta 250kr att få en ny lapp.

Nyhetsbrev 2021-08-25

Information till alla i BRF Kallhällsparken, såväl medlemmar som andrahandshyresgäster

 

·      Information om styrelsens sammansättning och kontaktuppgifter finns på föreningens hemsida: https://www.kallhällsparken.se

·  Stadgar finns på förenings hemsida under ”Medlemsinformation”, rubriken ”Stadgar”.

·  Trivsel och ordningsregler finns på föreningens hemsida under ”Medlemsinformation”, rubriken ” Trivsel och ordningsregler”.

·  Information om din lägenhet, den så kallade ”Bo-pärmen”, finns på föreningens hemsida under ”Medlemsinformation”, rubriken ”Bo-pärmen”.

·  Försäkringsbolag och tillägg för bostadsrättsförsäkring, information finns på föreningens hemsida under ”Medlemsinformation”, rubriken ”Försäkringar”.

·      Felanmälan görs till [email protected]

För anmälan av akuta skador, se informationstavla i entrén. 

·  Föreningens ekonomiska förvaltare heter Brf Ekonomen, länk och inloggningsuppgifter finns på föreningens hemsida under rubriken ”Kontakt”.

·  Du som hyr ut i andra hand, be din hyresgäst anmäla sin mailadress till styrelsens hemsida. Skicka till adressen som finns på hemsidan under rubriken ”Kontakt”.

·  Ansökan om parkeringsplats, som endast kan sökas och gäller endast för medlemmar i föreningen, handläggs av Brf Ekonomen. Tänk på att parkeringstillståndet är en värdehandling, förvara den på ett säkert sätt i bilens framruta.

·  Önskemål om att odla i förenings egna odlingslådor, skickas till: odlargruppen [email protected]

·  Önskemål om att få glasa in balkong/altan. Blankett finns på föreningens hemsida, för godkännande av styrelsen, under ”Medlemsinformation”, rubriken ”Sidoavtal, inglasning”.

·  Handlingar till styrelsen kan läggas i särskild brevlåda som finns i port 9.

 


Styrelsen arbetar intensivt med frågor som behandlar:

·      Målet är att skapa trivsel, trygghet och vi-känsla.

·      Vägens skötsel och hållbarhet.

·      Sophusens utrustning, tömningskalender och möjligheter till bättre ordning och bättre hygien.

·      Fastighetens grönområden och fasad/tak växter.

·      Andrahandsuthyrning.

·      Möjlighet att installera laddstolpar.

·      Inventera cykelställen.

·      Översyn av leverantörsavtal.

·      Varmvattentemperatur och tryck.

 


För att få möjlighet att nå våra mål, måste alla som bor i vår förening hjälpas åt. Exempel på detta är:

·      Att inte hyra ut bostaden utan beviljat tillstånd.

·      Köra varsamt på vägen.

·      Slänga sopor, väl förpackade i rätt sortringskärl. Sophusen har sorteringskärl, för hushållssopor, matavfall och dessutom för:

batterier, glödlampor, el-avfall samt grovsopor

Vika ihop alla kartonger, så att allt får plats till nästa tömning.

För den som disponerar bil, finns goda möjligheter inom kommunen, att återvinna alla sorters skrymmande grovsopor, kemikalier, hushållsmaskiner, möbler m.m. t.ex. vid Görvelns återvinningsstation i Jakobsberg.

Se Sörabs hemsida https://www.sorab.se/hushall/vara-anlaggningar/gorvaln-avc-jarfalla/

·      Ta med sopor från föreningens gemensamma uteplatser.

·      På vår grillplats får endast grillkol och briketter användas enligt Attunda brandkåren.

Attunda brandkår vill förtydliga att den som eldar är ansvarig för att se till att det är släckt när man lämnar och att kolla om ev. eldningsförbud gäller. (https://www.jarfalla.se/.och https://www.brandkaren-attunda.se/privatperson/)

·      Respektera rökförbud, släng inte fimpar, visa hänsyn till dina grannar. Förvara inte barnvagnar, cyklar och dörrmattor i trapp-huset, inte brandfarligt material på balkongen

·      Ta hand om din post/reklamblad.

·      Skada inte föreningens egendom, skador i hissen är mycket kostsamma att åtgärda, kan drabba oss alla på vår årliga avgift

·      Häng inte blomkrukor på utsidan av balkongen.

Se till att vatten och skräp inte kan falla ner till dina grannar.

·      Tänk på att just din belysning på balkongen kan störa dina grannar.

·      Cykelställen är fulla, många cyklar är inte funktionsdugliga, märk din cykel med lägenhetsnummer och gärna namn, så att vi kan hjälpas åt med en inventering. Mer information kommer att komma när det är dags.

·      Inventera även alla förråd där barnvagnar, barncyklar, vinterleksaker och annat som rullar förvaras, märk eller återvinn sådant som inte används.

·      Varje hus har ett portombud, se information i din entré, portombuden hjälper gärna till för att bidra till gemensam trivsel.