BRF Kallhällsparken

Nyheter

Anmäl dig till nyhetsbrev

För att få nyhetsbrev så måste man ha lagt in sin mailadress hos Brf-Ekonomen.


Om du vill få viss information men inte har möjlighet att lägga in din adress hos Brf Ekonomen
så kan du gå in här. Notera att enbart vissa mail går ut till den här listan eftersom vi inte kan veta om du är medlem.

Nyhetsbrev 2021-09-06

Hej alla medlemmar,

Valberedning!

Vi behöver tillsätta en valberedning som ska föreslå en styrelse till nästa årsstämma. Om du är intresserad av att sitta i valberedningen, hör av dig! (Genom att svara på det här mailet tex.)

Om du vill läsa lite mer om vad det innebär så titta gärna här https://www.bostadsratterna.se/allt-om-bostadsratt/faktablad/valberedning .

Parkering

Jag vill också passa på att påminna om att "parkeringslappen" är en värdehandling. Vid förlust så kommer det framöver kosta 250kr att få en ny lapp.

Nyhetsbrev 2021-08-25

Information till alla i BRF Kallhällsparken, såväl medlemmar som andrahandshyresgäster

· Information om styrelsens sammansättning och kontaktuppgifter finns på föreningens hemsida: https://www.kallhällsparken.se

· Stadgar finns på förenings hemsida under ”Medlemsinformation”, rubriken ”Stadgar”.

· Trivsel och ordningsregler finns på föreningens hemsida under ”Medlemsinformation”, rubriken ” Trivsel och ordningsregler”.

· Information om din lägenhet, den så kallade ”Bo-pärmen”, finns på föreningens hemsida under ”Medlemsinformation”, rubriken ”Bo-pärmen”.

· Försäkringsbolag och tillägg för bostadsrättsförsäkring, information finns på föreningens hemsida under ”Medlemsinformation”, rubriken ”Försäkringar”.

· Felanmälan görs till eftermarknad@nordr.se

För anmälan av akuta skador, se informationstavla i entrén.

· Föreningens ekonomiska förvaltare heter Brf Ekonomen, länk och inloggningsuppgifter finns på föreningens hemsida under rubriken ”Kontakt”.

· Du som hyr ut i andra hand, be din hyresgäst anmäla sin mailadress till styrelsens hemsida. Skicka till adressen som finns på hemsidan under rubriken ”Kontakt”.

· Ansökan om parkeringsplats, som endast kan sökas och gäller endast för medlemmar i föreningen, handläggs av Brf Ekonomen. Tänk på att parkeringstillståndet är en värdehandling, förvara den på ett säkert sätt i bilens framruta.

· Önskemål om att odla i förenings egna odlingslådor, skickas till: odlargruppen odla.kallhallsparken@gmail.com

· Önskemål om att få glasa in balkong/altan. Blankett finns på föreningens hemsida, för godkännande av styrelsen, under ”Medlemsinformation”, rubriken ”Sidoavtal, inglasning”.

· Handlingar till styrelsen kan läggas i särskild brevlåda som finns i port 9.


Styrelsen arbetar intensivt med frågor som behandlar:

· Målet är att skapa trivsel, trygghet och vi-känsla.

· Vägens skötsel och hållbarhet.

· Sophusens utrustning, tömningskalender och möjligheter till bättre ordning och bättre hygien.

· Fastighetens grönområden och fasad/tak växter.

· Andrahandsuthyrning.

· Möjlighet att installera laddstolpar.

· Inventera cykelställen.

· Översyn av leverantörsavtal.

· Varmvattentemperatur och tryck.


För att få möjlighet att nå våra mål, måste alla som bor i vår förening hjälpas åt. Exempel på detta är:

· Att inte hyra ut bostaden utan beviljat tillstånd.

· Köra varsamt på vägen.

· Slänga sopor, väl förpackade i rätt sortringskärl. Sophusen har sorteringskärl, för hushållssopor, matavfall och dessutom för:

batterier, glödlampor, el-avfall samt grovsopor

Vika ihop alla kartonger, så att allt får plats till nästa tömning.

För den som disponerar bil, finns goda möjligheter inom kommunen, att återvinna alla sorters skrymmande grovsopor, kemikalier, hushållsmaskiner, möbler m.m. t.ex. vid Görvelns återvinningsstation i Jakobsberg.

Se Sörabs hemsida https://www.sorab.se/hushall/vara-anlaggningar/gorvaln-avc-jarfalla/

· Ta med sopor från föreningens gemensamma uteplatser.

· På vår grillplats får endast grillkol och briketter användas enligt Attunda brandkåren.

Attunda brandkår vill förtydliga att den som eldar är ansvarig för att se till att det är släckt när man lämnar och att kolla om ev. eldningsförbud gäller. (https://www.jarfalla.se/.och https://www.brandkaren-attunda.se/privatperson/)

· Respektera rökförbud, släng inte fimpar, visa hänsyn till dina grannar. Förvara inte barnvagnar, cyklar och dörrmattor i trapp-huset, inte brandfarligt material på balkongen

· Ta hand om din post/reklamblad.

· Skada inte föreningens egendom, skador i hissen är mycket kostsamma att åtgärda, kan drabba oss alla på vår årliga avgift

· Häng inte blomkrukor på utsidan av balkongen.

Se till att vatten och skräp inte kan falla ner till dina grannar.

· Tänk på att just din belysning på balkongen kan störa dina grannar.

· Cykelställen är fulla, många cyklar är inte funktionsdugliga, märk din cykel med lägenhetsnummer och gärna namn, så att vi kan hjälpas åt med en inventering. Mer information kommer att komma när det är dags.

· Inventera även alla förråd där barnvagnar, barncyklar, vinterleksaker och annat som rullar förvaras, märk eller återvinn sådant som inte används.

· Varje hus har ett portombud, se information i din entré, portombuden hjälper gärna till för att bidra till gemensam trivsel.